Var noggrann med två små ord när du tänker tillsammans

LedarskapSpaning

När jag gick på gymnasiet kallades det grupparbete. I näringslivet benämns det numer inte sällan projekt. Oavsett vilket är poängen med valet av arbetsformen rimligen att flera personer som är motiverade kan prestera bättre resultat än den enskilde. När vi tänker tillsammans finns möjligheten att aktivera större kunskap och fler perspektiv. Dessutom kan fler medarbetare, eller klasskompisar, som är synkroniserade och samordnade genomföra ett uppdrag effektivare och med bättre resultat.

Min erfarenhet från skola och näringsliv är dock att vi sällan får möjlighet att träna att arbeta tillsammans. Jag hör sällan talas om övning i att tänka tillsammans, att få fakta och inspel om vad arbete i grupp tarvar i form av förutsättningar, förmågor och förhållningssätt.

Grupparbete som jag känner det handlar alltför ofta om att 4–5 personer ”tussas ihop” för att lösa en uppgift. Därefter delar de uppgiften i hyfsat lika delar och var och en arbetar på sin kammare, med sin del. En av dem får extrauppdraget att foga samman delarna till en helhet. Klart.

Det är ett sätt att göra det på, men har förhållandevis lite av att tänka och jobba tillsammans över sig.

Bygg vidare på andras idéer för att nå bästa möjliga lösning

Tänk om vi i skola och näringsliv kunde få kunskap om metoder för att formulera fördjupade frågeställningar och därigenom jobba med idéer till lösningar och genomförande som kan leda till vassare resultat.
Tänk om vi initialt i idéarbetet satsade på många och vilda idéer utan att döma och kommentera.
Tänk om vi kunde ta för vana att bygga vidare på andras idéer för att nå bästa möjliga uppslag till lösning.
Tänk om vi kunde agera med ödmjukhet, öppenhet och respekt för att bygga en positiv anda som bidrar till arbetsglädje.
Tänk om vi dessutom vore noggranna med två små ord när vi bygger vidare på en idé. Att alltid använda ordet och (aldrig ordet men) när vi tar vid någons idé. Det förstnämnda blir positivt medan det senare snarare sänker och förminskar.
Givet goda förutsättningar är arbete tillsammans oerhört effektivt. Och dessutom roligt.

Ha det gôtt.