Treskaftad slägga start för expansion

AffärsutvecklingLedarskapMedarbetarskap

Timmen är slagen. Den åttonde expansionen av Gothia Science Park är igång. I fredags tog Marie Ekman, Thordur Erlingsson och Victor Sunnliden med hjälp av en treskaftad slägga i för kung och fosterland och dunkade i den första pålen. Det bildade officiellt startskott för bygget av fyra hus som tillför 6100 m² kontorsyta med plats för 250 nya medarbetare. Ett välkommet och nödvändigt tillskott av arbetstillfällen.

En av Skövderegionens stora utmaningar är att skapa möjlighet för talangfulla studenter att ta jobb på orten och slå ned sina bopålar i Skövde eller någon grannort med sköna boendemiljöer. Thordur Erlingsson prisade i sitt tal Skövde kommuns kraft och mod som gör e8 möjlig. Politikernas beslut om ovillkorat aktieägartillskott på 40 miljoner och borgen för ett lån på ytterligare 80 miljoner säkrar Skövde Företagsparks satsning på nyproduktionen. Med denna kraftfulla satsning från kommunen skapas förutsättningar för bolag i tillväxt att stanna kvar på orten och växa med hjälp av nya vassa medarbetare hämtade direkt från Högskolan i Skövde.

”Vi har redan en plan för etapp 9.”

Lika stort mod visar Thordur i egenskap av VD för InExchange AB som tillsammans med systerbolaget Asitis tecknat långtidskontrakt för 2800 m² kontorsyta i e8. Det ger möjlighet för InExchange att fortsätta sin tillväxtresa. Bolaget är drygt 50 medarbetare idag och med nuvarande tillväxttakt är den siffran plus 100 vid inflyttning i november nästa år. Grymt.

Uppstart i all ära, men det mest spännande beskedet avslöjade kanske Anders Lindberg, styrelseordförande i Skövde Företagspark AB, vid ”pålningen”: ”Vi har redan en plan för etapp 9.”

Det bådar gott för alla tillväxtsugna bolag i parken och för de som knackar på för att flytta in.