“struktur”

Affärsutveckling

Olika infallsvinklar och oväntade kombinationer

Olikheter som grund för utveckling
Innovativ och framgångsrik kryddat med hög status och att ha kul på jobbet. En väg är genom att bryta med regler, rutiner och andra begränsningar i din organisation. Du ska bli en rebell, helt enkelt. Visst låter det lockande? Dessutom…
Affärsutveckling

Affärsmässig framgång bygger på kundens nytta

Identifiera kundens behov i sin minsta beståndsdel
Lära känna kunden och kundens behov är bara slöseri med tid. Jag vill förverkliga min briljanta affärsidé. Snabbt som attan. Jag kombinera produkten med en välskriven affärsplan. Producerar och säljer produkten, på något automagiskt vis. Det är ett sätt. Kanske…