“skapahopp”

Personligt

Kris och panik lockar fram både det bästa och sämsta

Människor agerar oerhört olika i en tid av Covid-19
Kris och panik lockar fram både det bästa och det sämsta i människor. Helt uppenbart. Covid-19. Det låter inte så skräckinjagande men har visat sig skapa alla tänkbara och otänkbara reaktioner. Goda som mer tveksamma ur medmänskligt perspektiv. Jag är…