“metod”

Affärsutveckling

Affärsmässig framgång bygger på kundens nytta

Identifiera kundens behov i sin minsta beståndsdel
Lära känna kunden och kundens behov är bara slöseri med tid. Jag vill förverkliga min briljanta affärsidé. Snabbt som attan. Jag kombinera produkten med en välskriven affärsplan. Producerar och säljer produkten, på något automagiskt vis. Det är ett sätt. Kanske…