“jobbamobilt”

Affärsutveckling

En dator i var mans hand och jobba mobilt

Ställer krav på att knyta ihop och tillgängliggöra data oavsett enhet
Antalet mässhallar närmar sig två dussin. Rader av utställare det oändliga. IT-mässan CeBIT i Hannover är ett spektakel utan dess like, och lockar besökare och utställare från hela världen. Som besökare kunde jag orientera mig om allt från skärmar av…