“jämställdhet”

Affärsutveckling

Behöver jag en utbildning i jämställdhet?

Lite sunt googlande ställer det utom rimligt tvivel
Jag ska gå en utbildning. I jämställdhet. Ska det vara nödvändigt? Kikar på innehållet: Jämställdhet – definition, Varför jämställdhetsarbete? Genus som analysverktyg i förändringsarbete. Ska det vara nödvändigt, för mig? Jag jobbar ju med mångfaldsaspekten, är genus viktigt att bryta…