“innovation”

Affärsutveckling

Gift dig inte med din idé

Inkludera kunden i produktutvecklingen
Innovation är att ta en uppfinning eller en produktidé till marknad. Att förvandla en idé till praktisk användning med en kund som vill betala för den. För att skapa en innovation krävs en rad egenskaper eller förmågor, några av de…