“förutfattademeningar”

Personligt

Från deckare till Ranelid

En text om det otänkbara
En skåning med brett och obegripligt uttal. Lite för solbränd. Lite för självgod. Lite för mycket helt enkelt. Enligt mig. Med utgångspunkt i vad jag tycker, enbart baserat på min tro. Utan spaning och således ingen aning. Med min ytterst…