“attraktivitet”

Personligt

Internationell position och attraktivitet inom dataspel

Omvärldens intresse för Skövde, konferens och företag ett starkt kvitto
Internationellt positionerad. Attraktivitet. Vad betyder det? Hur skapas det och när infinner sig det? Hur går det att mäta eller utläsa? Det är bra frågor utan svar från exakt vetenskap, såvitt jag vet. Rent ovetenskapligt, men med någon form av…