Strategi kräver att alla drar åt samma håll

AffärsutvecklingLedarskapSpaning

Västra Götalands strategi för tillväxt och utveckling 2014-2020 är under utformning. Ett av de fyra prioriterade områdena innebär fortsatt och kraftfull satsning på teknik- och forskningsparken Gothia Science Park: ”En ledande kunskapsregion utgör en samlad satsning på att ge bra förutsättningar för högre utbildning, för forskning, för samverkan mellan företag, akademi, samhälle, för kreativitet och nyskapande.”

Det är ett strategiskt val som konkret innebär stora möjligheter för fortsatt tillväxt och utveckling i företagen i GSP, för fortsatt tillväxt och utveckling av teknik- och forskningsparken, för fortsatt tillväxt och utveckling av näringslivet i Skövderegionen och för vår delregions fortsatta attraktivitet. Strategin ger tydliga riktlinjer för vilka frågor som ska prioriteras de närmaste sex åren.
Ansvaret för genomförandet kommer att formas delregionalt.
I vår del av regionen är det Skaraborgs kommunalförbund som håller i taktpinnen. För dig som vill vara med och påverka, som vill bidra, som vill göra och som vill fortsätta förändra och förbättra förutsättningarna för entreprenörer, företagare och innovatörer är det dags och fundera på hur vi tillsammans bygger tillväxt och utveckling. Det är dags att kavla upp ärmarna och bidra till nya innovationer i såväl nya som etablerade näringar, såväl inom dataspel och applikationer som produktion, vård- och omsorg.

”Jag ger min själ till händerna, den som ger och inte rycker
Jag sällar mig till hjältarna som gör och inte tycker”

Två snyggt formulerade textrader av Lars Winnerbäck. Jag skriver gärna under på dem. Låten de tillhör har dessutom den perfekta titeln: Åt samma håll.