Spelförståelse nyckelförmåga även utanför fotbollsplanen

LedarskapSpaning

Fotbollsspelare på absoluta toppnivån kan bli framgångsrika chefer. Det hävdar psykologen Torbjörn Vestberg. Grunden i hans forskning och resonemang är sättet som spelare med så kallad god speluppfattning och spelförståelse använder hjärnan, eller snarare den främre delen av hjärnan, frontalloben. Det är i den delen av hjärnan som människans exekutiva funktioner styrs. Dessa funktioner hjälper människan att anpassa sig till en dynamisk och föränderlig miljö genom att bland att bidra med förmåga att vara kreativ i stunden, att se nya lösningar på problem, att snabbt ändra taktik och revidera tidigare beteenden som inte fungerar. Torbjörn Vestberg hävdar att toppspelare i fotboll och framgångsrika företagsledare har stora likheter i tankemönster.

Exekutiva funktioner hjälper människan att anpassa sig till en dynamisk och föränderlig miljö

Jag konstaterar att varje team och organisation har stor nytta av de förmågor som ryms inom begreppet exekutiva funktioner. Inte minst mot bakgrund av att förändringstakten i vårt globaliserade och digitaliserade samhälle, i princip oaktat bransch, ökar med obönhörlig takt. Verksamheter och företag som inte anpassar sin verksamhet, sina produkter, löper en omedelbar risk att slås ut. Helt enkelt på grund av att den verksamhet som inte matchar branschens utvecklingstakt per automatik halkar efter och stagnerar.

Med medarbetare som är utmärkande i de exekutiva funktionerna ökar möjligheterna att hålla uppe tempot för nyskapande. Förutom tidigare nämnda förmågor kan dessa personer:

  • ta in yttre influenser på ett selektivt sätt utan att reagera instinktivt och istället hålla fokus på nya tillvägagångssätt
  • skapa nya mål samt på ett funktionellt sätt initiera och genomföra planer och strategier för att skapa resultat i linje med målen

Det ger möjlighet för förändring som skapar nytta för såväl kunden och användaren som den egna organisationen. Så blir då kontentan att lägga fokus på fotbollsspelare i rekrytering, nej självklart inte. Men lite sund vidsynthet för olika förmågor kan vara viktigt, att leta lite djupare och inte tjusas enbart av självförtroende och karisma. Självkännedom, medvetenhet kring egna styrkor och svagheter samt passion för en vision kan visa sig långt mycket viktigare.

Ha det gôtt.