Snällhet bidrar till goda resultat

AffärsutvecklingLedarskapMedarbetarskap

Sträck ut en hand. Bry dig om. Var hjälpsam. Var äkta. Det är inte alltid lätt att vara människa. Att ta hand om sig själv likväl som sin familj och sina vänner. Men det är viktigt att vara snäll mot sig själv och människorna i sin omgivning.

Nu kommer återigen forskning som pekar på att en positiv kultur och snällhet har en positiv inverkan på resultat på arbetsplatsen. Kim Cameron, Ross School of Business vid University of Michigan, hävdar att en positiv företagskultur består av sex beteenden. I korta ordalag sammanfattas de av chef.se enligt följande:

  1. Intressera dig för och känna ansvar för dina kolleger som vänner.
  2. Stötta varandra, vara vänlig och visa medkänsla när andra har det tufft.
  3. Undvika att skuldbelägga. Förlåt misstag.
  4. Inspirera varandra i arbetet.
  5. Betona det meningsfulla med arbetet.
  6. Behandla varandra med respekt, tacksamhet, tillit och integritet.

I min tolkning handlar det om genuin omtanke istället för piska. Tydliga och relevanta mål att jobba mot för att nå resultat. Det tror jag dessutom är vägen till att skapa motivation och engagemang för gemensam strävan i ett team. En väsentlig del i ett fungerande team är olikheter och respekt för dem. Olika är i sig en grundförutsättning för att skapa perspektiv som leder framåt, både snabbare och effektivare.

I min hjärna, och enligt mitt sätt att se på saken, handlar det helt enkelt om att vara en medmänniska, även på jobbet. Jag är inte en människa på fritiden och en annan när jag ska tillföra värde tillsammans med kollegor på min arbetsplats. Jag är en person och den duger givetvis fullt ut oavsett plats i tillvaron. Varför ska jag bete mig annorlunda mot mina kollegor jämfört med min familj och vänner? Det finns inga skäl för det. Som medmänniska, ledare, kollega och vän, är en av grundstenarna att behandla alla lika.

Ha det gôtt.