Skapa ett tänk som driver framåt

MedarbetarskapSpaning

Allt är inte alltid roligt. Självklart inte. Och så ska det rimligen vara. Men hur gör jag för att utveckla ett tänkande som hjälper mig när jag möter hårdnackat motstånd i vardagen? Ett tänk som driver framåt istället för att begränsa?

Lite hederlig omvärldsbevakning via webben kan ge inspiration. En bild med ord och bokstäver i färgglada kombinationer (det kunde jag varit utan) signerad Lakeville Area Public School i utkanten av Minneapolis, Minnesota, ger en rad goda tips och råd värda lite eftertanke och reflektion. Grunden är att byta strategi för mitt sätt att tänka.

  • Exempel 1: jag är inte bra på detta, tänk istället, vad är det jag missat?
  • Exempel 2: jag gjorde ett misstag, tänk istället, misstag hjälper mig att lära nytt.
  • Exempel 3: jag kan inte göra detta bättre, tänk istället, jag kan alltid förbättra mig.

Visst, det kan låta lite som skitsnacksbingo. Lätt att skriva eller säga. Inte lika lätt att anamma när du står där i vardagen med bekymmer, problem och svårigheter som hopar sig. Men det finns en kraft i tanken. Att fokusera på positiva och utvecklande tankar istället för negativism och att svepa in sig i den blöta yllefilten som dryper av självömkan.

”Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield.”

Avslutningsraderna i Lord Tennysons Ulysses kan understundom också vara värda att beakta för att bli en hjälp på vägen: att kämpa, att söka, att finna och att inte ge vika. Det är bra påminnelser när arbetsuppgiften och dagen känns tuff, tung och trist. Helt enkelt bra att anamma för att fortsätta framåt, söka nya lösningar, utveckla, förbättra och förfina för fortsatt framgång. Både för dig och företaget du jobbar på.

Ha det gôtt