Rätt medarbetare på rätt plats med beslutsrätt

LedarskapMedarbetarskapSpaning

”Hemligheten bakom framgång ligger inte i att göra sitt jobb, utan att upptäcka den som är lämplig att göra det”.

Citatet kommer från Andrew Carneige, stålbaronen som byggde ett företagsimperium i USA på 1800-talet. För mig är bildar det kärna för ledarskap som stöttar och bidrar till medarbetares möjligheter att göra sitt jobb med allra bästa förutsättningar. Det kräver också delegering. Ordet i sig betyder att överlämna beslutsrätt. Läs det en gång till: att överlämna beslutsrätt. Det innebär att lämna över ansvaret för uppdraget, fullt ut. Att visa respekt för det blir därmed en nyckelfråga. Det understryks dessutom av en Gallup-undersökning som bland annat påvisar tre viktiga faktorer för arbetsglädje:

  • fokus på anställdas styrkor ger 30 gånger mer engagerade medarbetare
  • lägg mer krut på att stärka positivt beteende än att ge negativ feedback
  • medarbetare vill vara viktiga och känna sig både sedda och meningsfulla

Alla människor har olika behov, men vi har också en hel del gemensamma som spelar roll i och för ledarskap. Ett av dem är att få uppskattning och ha ett värde i gruppen. Det grundar sig i förståelse för min roll, att den tillför mervärde och att den uppskattas. De flesta vill även känna trygghet, uppleva transparens och kunna påverka. Lägg därtill en tydlig förväntansbild och ett visst mått av rättvisa. Behov av denna karaktär styr oss medvetet och omedvetet. Det skapar möjlighet till samarbete och är en grundpelare för välbefinnande och effektivitet.

Genom att förstå sig själv, och andra i dessa avseenden, underlättas ledarskap för att driva effektiva team och verksamheter. Dessutom kan det vara värt att komma ihåg att många människor jobbar för andra människor, inte i första hand ett företag. Med det i åtanke blir det än viktigare att dra nytta av medarbetares kompetenser och tydligt visa uppskattning för det jobb som levereras.

Ha det gôtt.