Öppna upp för nya möten och influenser

AffärsutvecklingMedarbetarskap

I en omvärld där i princip all fakta, inspiration och kunskap finns en knapptryckning bort är alla möten, kontakter och diskussioner potentiella möjligheter att utvecklas. Både personligen och företagsmässigt. Det innebär att vem som helst som du delar tankar och idéer med kan ge den förlösande inspirationen, detaljen eller perspektivet och inspelat som löser din ”gordiska knut”.

Tiden då företagets ledare och chefer satte inne med alla svar är förbi. Kontorsgrannen, den nya medarbetaren på kundservice eller bästa kompisens brorsas flickvän kan sitta på exakt de fakta, perspektiv och de kontakter du behöver. I det nya kunskaps- och kompetenslandskapet gäller det att vara öppen för nya möten och influenser. Och att ställa frågor, vara nyfiken, våga blotta okunskap för att få tillgång till nya insikter och nya affärsmöjligheter.

I början av december genomförde affärsenheten jag arbetar på ett kundevent där vi provade nya grepp för att skapa nya möten och dela kunskap. Vi utvecklade ett event med plats för såväl kunder som underleverantörer och partners samt givetvis även vår egen personal från flera olika avdelningar. Tema för detta event var: Kunskap för oss framåt. Låt oss dela den.

Upplägget för dagen gav möjlighet för och drev fram nya möten som resulterade i nya affärsrelationer, embryon för nya produkter och inte minst delad kunskap. Dagen genomsyrades av ett öppet och inkluderande ”klimat” med möjlighet att fråga och diskutera. Inte bara pitcha för att sälja.

Deltagarnas engagemang och motivation för lärande innebar att temat blev mycket pricksäkert. Att dela fakta, funderingar och kunskap ska dock inte isoleras till en sammankomst. Det ska genomsyra vardagens vedermödor. Det är helt enkelt en förutsättning för utveckling och tillväxt.

Ha det gôtt