Olika infallsvinklar och oväntade kombinationer

AffärsutvecklingLedarskapMedarbetarskap

Innovativ och framgångsrik kryddat med hög status och att ha kul på jobbet. En väg är genom att bryta med regler, rutiner och andra begränsningar i din organisation. Du ska bli en rebell, helt enkelt. Visst låter det lockande?

Dessutom fullt möjligt och baserat på forskning, enligt tidningen Chefs ledarskapscoach Maria Gerlofson som sammanfattat boken Rebel talent: Why It Pays to Break the Rules at Work and in Life, skriven av Francesca Gino, professor i företagsekonomi.

Jag är benägen att hålla med i vissa avseenden. Ja, det behövs personer som utmanar, är nyfikna, ställer frågor och vänder upp och ned på verksamhet för att föra den framåt. Ja, det behövs människor som vågar testa nya metoder och arbetssätt och trampa omkring och utforska okänt land.

Men.

Det behövs också människor som kan bidra med förmåga till struktur och kunskap om att integrera nya spännande modeller för att skapa värde och nytta i löpande verksamhet. De personer som säkerställer att verksamheten hänger med och hinner med i utvecklingen.

Jag tror på team med mångfald i hur saker och ting ska genomföras.

Jag tror att hållbar affärs- och verksamhetsutveckling skapas när människor med olika kunskap, kompetens och erfarenhet jobbar tillsammans. Låt vara att den ena gruppen kallas rebeller och den andra ”de som lydigt gör som de blir tillsagda, följer rutiner och strävar efter att göra det rätta”.

Jag tror på team med mångfald i hur saker och ting ska genomföras. Team med tillit som ledstjärna, där respekt och förtroende går åt båda håll mellan medarbetare. Jag tror också på nyfikenhet, på frågor som drivkraft för förändring. Men det kräver även att våga lyssna på olika svar och infallsvinklar, därefter testa nya kombinationer av svar och idéer för att skapa nya tankebanor eller nya produkter och tjänster.

Experter som har svar på allt hör till det förgångna. Idag har alla tillgång till oändlig ny kunskap, trender och lärdomar via internet. Identifiera medarbetares styrkor och nätverk, och sätt dem i arbete tillsammans med andra. Det bidrar mer till utveckling än att sätta etiketter på människor och höja en viss ”typ” till skyarna. Ensam är inte stark.

Ha det gôtt.