När tas spaken för blinkers bort?

PersonligtProduktutveckling

Jag gillar att köra bil, det finns något lugnande och harmoniskt i att susa fram längs skiftande vyer, lyssna på musik och släppa taget kring problem som ska lösas och frågor som ska besvaras. Biltid är helt enkelt tid för reflektion och att låta tankar flöda fritt.

Härförleden gled jag fram i kvällningen efter att ha droppat dottern hos en kompis i Tidaholm. Som sig bör använde jag helljuset för att förbättra synfältet. Och likaledes bländade jag av vid mötande trafik. Det slog mig då vilken skillnad det är på utvecklingen av olika funktioner i bilen jag nyttjar dagligen.

Värme och fläkt hanteras via en touch screen, detsamma gäller för sätesvärme, radio och bluetooth-anslutningar för mobiltelefon. Farthållaren manövreras med knappar på ratten, enkla tryck för att öka hastighet, minska hastighet eller låta bilen hålla en konstant fart. Dessutom kan bilen till del köra själv, den anpassar fart efter framförvarande fordon och väjar om jag kommer för nära streckade linjer på vägen. Och dessa exempel är givetvis bara en del av alla finesser som finns, som underlättar att köra och skapar en säkrare körning.

Förmodligen är det inget jag behöver bry min hjärna med

Men när det kommer till blinkers, hel- och halvljus samt vindrutetorkare är den förhärskande lösningen de gamla hederliga mekaniska ”spakarna”.  De sitter förvisso i närheten av ratten men jag måste likafullt släppa ratten för att kunna blinka eller sätta på vindrutetorkarna. Jag funderar på varför ”spakfunktionerna” inte varit föremål för utveckling och flyttats in i ratten, i mittkonsolen eller på instrumentpanelen? Det finns säkert väldigt bra förklaringar till det från bildesigners, säkerhetsanalytiker eller vilka det nu är som utvecklar förarmiljön i bilar.

Och förmodligen är det inget jag behöver bry min hjärna med. Men för mig är det ändå lite kul tankar att roa mig med. Triviala tankar tänker du? Kanske det, men det är den typen av tankar jag sysselsätter mig med när jag susar fram längs vackra skogar, ängar, fält och samhällen. Det är avkopplande och dessutom ger det inte sällan nya, oanade perspektiv till problemlösning eller svar som ska levereras. Det är bra att koppla samman vittskilda sammanhang för att hitta nya samband och frön till idéer som leder framåt.

Ha det gôtt.