Möten kan vara fruktbara, fokuserade och framåtriktade

LedarskapMedarbetarskapSpaning

Möten är bara slöseri av tid. Tid för att förbereda sig. Tid för att planera resa. Tid för att ta sig till rätt plats. Tid för att sitta av mötet. Tid för att äta. Möten har i många sammanhang en negativ klang. Ett nödvändigt ont. Prat, prat, prat. Information. Ensidigt malande. Noll engagemang. Något som stjäl tid från jobbet. Det riktiga, viktiga jobbet.
Men är det så? Kanske.
Måste det vara så? Självklart inte.
Möten kan vara fruktbara. Fokuserade. Framåtriktade.  Tid för mellansnack. Tid för nya tankar. Tid för utveckling. Tid för samsyn. Tid för beslut. Tid för action. Rätt miljö, rätt metoder, rätt bilder och rätt processledare.

Bara en blank, oskuldsfull, oförstörd yta.

Det är grunden för framgångsrika möten. Möten som uppfyller tydligt satta mål och syften. Som ger dig chansen att röra dig vid sidan om vardagens uppkörda spår. Möten med förutsättningar och underlag för att du ska kunna ”vara först i pisten”. Helt spårlöst. Inte ett skär. Bara en blank, oskuldsfull, oförstörd yta. Redo att attackeras. Färdig för förändring. Din förändring och utveckling.

Fruktsamma möten är nödvändiga för att skapa tid för reflektion. Tid att ta nästa steg, att fundera över kommande utmaningar. Att ligga steget före. Tid att skapa förutsättningar för tillväxt. Mötesmiljön Gothia Science Park är i stora delar designad för just detta. Kompetensmöten som skapar nya idéer, nya utvecklingskoncept som kan leda till innovationer. Produkter, tjänster eller helt nya arbetsprocesser. Det är i, och med hjälp av, mänskliga möten vi kan göra skillnad.

Mötets heder måste återupprättas. Och bara du kan göra det. Var aktiv. Driv. Ta plats. Ändra perspektiv. Våga säga det oväntade. Tänk på det nästa gång du skickar en kallelse. Eller blir kallad till ett möte.