Megasociala monster eller multikapabla mönstermedarbetare

AffärsutvecklingMedarbetarskapSpaning

Megasociala monster som kräver omedelbar feedback. Eller. Multikapabla mönstermedarbetare som vill tänka och kan ta ansvar. Dagens barn, ungdomar och unga vuxna lever med social närvaro och ständig uppkoppling med sina gigantiska nätverk dygnet runt. Mobilen och den bärbara datorn skapar konstant tillgänglighet. Och ett outtalat krav att också vara det. Ett obesvarat sms är likvärdigt med diss.

Men dagens teknik och sociala innovationer i alla möjliga och omöjliga forum är inte enbart av ondo. De utvecklar multipel kapacitet. Det är fascinerande att se ungdomar sitta och plugga. Förutom föremålet för studierna, högst troligt en bok fortfarande, mullrar musik, datorn står på med Facebook och chatrutan öppen och självklart finns mobilen tätt intill.

Stor kapacitet när det gäller multitasking och att agera på direkt feedback.

Trots all teknik, eller kanske tack vare den, finns fokus på inlärning. Dagens unga har stor kapacitet när det gäller multitasking och att agera på direkt feedback. Det kan vara värt att fundera på när vi utformar morgondagens arbetsplatser, oavsett om det handlar om skola eller näringsliv. Och hur inlärning och träning kan ske. Det är inte självklart att gårdagens metoder och pedagogik, med allt från salsbunden föreläsning till skriftliga prov med papper och penna, är den rätta vägen att gå. En målgrupp med andra krav på stimulans och direkt återkoppling kräver andra verktyg och hjälpmedel. Som underlättar och snabbar upp inlärningsprocessen. Och dessutom är mer motiverande. Mer engagerande. Involverande.

I informationsteknologins värld gäller: allt du kan tänka kan du få. Tricket är att tänka efter före. Och skapa verktyg för utbildning anpassade för användaren. Det är en utmaning som heter duga. Men högst troligt nödvändig om vi vill locka kommande generationer till vårt regionala näringsliv.