Kunskap är hårdvaluta

AffärsutvecklingMedarbetarskap

Kunskap är hårdvaluta. Givetvis för egen del och egen framgång i sammanhang där den kan appliceras. Men jag har alltid varit imponerad av människor i min omgivning som behärskar saker, allt från matlagning och idrott till olika yrken. Genom åren har jag jobbat med personer skickliga inom bland annat produktion, journalistik, utbildning, informationsteknologi, verksamhetsutveckling, marknadsföring och försäljning. Stor respekt har jag även för människor som är skickliga inom ett område och som dessutom har förmågan att lära ut och hjälpa andra att utvecklas inom det specifika området. Inte för att alla ska kunna allt, men för att skapa goda förutsättningar för samarbete och gemensam måluppfyllelse.

Respekt till människor som är skickliga inom ett område och som har förmågan att lära ut.

Ett exempel på denna ”dubbla förmåga” erfor jag i förra veckan. Låt vara inom ett område som är fritidsrelaterat, åka längdskidåkning. Under två timmar leddes jag, och fem kollegor, av en ytterst kompetent instruktör genom en rad övningar som hanterade allt från tyngdöverföring och koordination till timing och hållning. Som novis inom området kände jag efter två timmar att jag faktiskt kunde få visst flyt i min förflyttning i de fina spåren på Billingen. Förutom den egna nyttan konstaterar jag även hur svår sporten är. Förhoppningsvis minns jag det när det vankas världscup och världsmästerskap så att jag inte skäller och gormar över idrottares insatser. Det är mycket som ska klaffa och stämma för att kunna prestera.

Samma insikt går givetvis även att överföra i arbetslivet. Men inte för att bedöma andras prestation, snarare för att dra nytta av flera medarbetares olika kunskaper och erfarenheter för att gemensamt och tillsammans kunna prestera och nå gemensamt satta mål. Alla i ett team måste inte, och ska inte, vara ”stöpta i samma form” som människor och som yrkesutövare. Det är i smart nyttjande av olikheter, olika kunskaper samt genom samarbete som utveckling och tuffa utmaningar kan realiseras respektive klaras av. Och om det behövs, med hjälp av instruktion som ger nya insikter, kunskaper och färdigheter som kan koordineras till målmedvetet arbete i samklang och i rätt färdriktning.

Ha det gôtt