Koppla ned och koppla bort – lyssna på riktigt

LedarskapMedarbetarskap

Lyssna. Aktivt. Koncentrerat. Ta in orden och innebörden. Lyssna för att förstå. För att lära. För att kunna bidra till att ta sammanhang framåt. Det är en konst. En förmåga som med dagens ständiga och allt mer intensiva informationsflöde med notiser i mobil, laptop och surfplatta blir allt svårare.

För att lyssna krävs uppmärksamhet på den som talar, den som förmedlar, den som äger ordet i stunden. Då gäller det att koppla ned och koppla bort alla störande källor. Att vara närvarande och fokuserad på den som säger och det som sägs.  Av en enkel och självklar anledning, det är när du lyssnar aktivt du lyssnar för att förstå. För att kunna bidra. Inte för att svara. Och svara med grund i enbart din nuvarande kunskapsbas. Det enskilt tillför sällan nya perspektiv eftersom du tenderar att upprepa det du redan vet när du talar utan influens av något nytt, nåt annorlunda nåt avvikande.

Min förbannade skyldighet att lyssna till den som talar

Jag vet, det är svårt, det är otroligt utmanande att verkligen empatisera, att enbart lyssna, inte sympatisera, inte förstärka, understryka eller anteckna det som sägs.
Men. Det är i lyssnandet som du lär känna kundens verkliga behov, medarbetarens utmaningar eller utvecklingsgruppens problem. Det är när du lyssnar fullt ut och skapar nya sammanhang, nya samband med din tidigare kunskap som du verkligen kan tillföra nytt värde i en diskussion, en idégenerering eller i utvecklingsfas för en nu produkt eller tjänst.

Jag tänker ofta att det dessutom är min förbannade skyldighet att lyssna till den som talar. Det handlar självklart om respekt för andra individer, att inkludera, att vara öppen för förändring. Men det handlar dessutom om att det i dagens kunskapssamhälle är helt omöjligt att veta vem som sitter på svar eller delar av svar på de svåra och utmanande frågorna.

Så därför, det är dags att lyssna än mer. Och att lära mig ställa de nya frågorna. Det är då möjligheter skapas för att hitta nya svar, nya lösningar, nya produkter. Att läsa är också att lyssna, Att ta del av andras tankar. Tack för uppmärksamheten.

Ha det gôtt.