Medarbetarskap

Ett ansvar för att agera inkluderande och tydligt gentemot kollegor och gemensamt satta mål för att nå goda resultat.

Affärsutveckling

Treskaftad slägga start för expansion

Skapar förutsättningar för bolag i tillväxt att stanna kvar på orten
Timmen är slagen. Den åttonde expansionen av Gothia Science Park är igång. I fredags tog Marie Ekman, Thordur Erlingsson och Victor Sunnliden med hjälp av en treskaftad slägga i för kung och fosterland och dunkade i den första pålen. Det…
Ledarskap

Personliga möten viktigaste säljkanalen

Kommunikation kräver två parter som lyssnar och bidrar
Möten mellan människor. Så viktigt och så svårt. Kommunikation kräver två parter som är villiga att använda både öron och mun. Men så enkelt är det ju inte heller, att det räcker med att säga rätt saker. Forskare världen över…
Affärsutveckling

Behöver jag en utbildning i jämställdhet?

Lite sunt googlande ställer det utom rimligt tvivel
Jag ska gå en utbildning. I jämställdhet. Ska det vara nödvändigt? Kikar på innehållet: Jämställdhet – definition, Varför jämställdhetsarbete? Genus som analysverktyg i förändringsarbete. Ska det vara nödvändigt, för mig? Jag jobbar ju med mångfaldsaspekten, är genus viktigt att bryta…
Affärsutveckling

Megasociala monster eller multikapabla mönstermedarbetare

Vad gör dagens teknik och krav på uppkoppling med människor?
Megasociala monster som kräver omedelbar feedback. Eller. Multikapabla mönstermedarbetare som vill tänka och kan ta ansvar. Dagens barn, ungdomar och unga vuxna lever med social närvaro och ständig uppkoppling med sina gigantiska nätverk dygnet runt. Mobilen och den bärbara datorn…
Ledarskap

Möten kan vara fruktbara, fokuserade och framåtriktade

…med rätt miljö, rätt metoder, rätt bilder och rätt processledare
Möten är bara slöseri av tid. Tid för att förbereda sig. Tid för att planera resa. Tid för att ta sig till rätt plats. Tid för att sitta av mötet. Tid för att äta. Möten har i många sammanhang en…