Ledarskap

Det handlar om att leda sig själv och andra, med grunden i tillit, respekt och snällhet, för att skapa motivation, engagemang och resultat.

Affärsutveckling

Behöver jag en utbildning i jämställdhet?

Lite sunt googlande ställer det utom rimligt tvivel
Jag ska gå en utbildning. I jämställdhet. Ska det vara nödvändigt? Kikar på innehållet: Jämställdhet – definition, Varför jämställdhetsarbete? Genus som analysverktyg i förändringsarbete. Ska det vara nödvändigt, för mig? Jag jobbar ju med mångfaldsaspekten, är genus viktigt att bryta…
Ledarskap

Möten kan vara fruktbara, fokuserade och framåtriktade

…med rätt miljö, rätt metoder, rätt bilder och rätt processledare
Möten är bara slöseri av tid. Tid för att förbereda sig. Tid för att planera resa. Tid för att ta sig till rätt plats. Tid för att sitta av mötet. Tid för att äta. Möten har i många sammanhang en…