Ju mer vi är tillsammans…

AffärsutvecklingMedarbetarskap

Ensam är stark. 1+1 är 3.

Visst kan jag skriva under på båda dessa klyschor, men personligen tycker jag att det ligger långt mycket mer effekt och nytta i den senare formuleringen än den förra. Särskilt när jag tänker på utvecklingsarbete i allmänhet och i synnerhet möten för att tänka nytt tillsammans.

Tänka tillsammans kräver rätt förutsättningar. Du måste samla människor med för uppdraget rätt kunskap, kompetens och fokus. Mötet måste även genomföras under väl definierade former samt med tydliga mål. Då kan det bli effektivt eftersom att tänka tillsammans skapar möjlighet för fler perspektiv och att locka fram lite smått irrationella inspel som kan leda i nya oväntade riktningar. Dessutom, och kanske viktigast av allt, möjlighet att lyfta fram en idé som flera personer kan bygga vidare på, utveckla med egna tankar och funderingar för att ta den ursprungliga, och mest sannolikt ofärdiga idén, både ett och flera steg framåt.

Att tänka tillsammans i både tid och rum skapar samsyn och engagemang

Att tänka tillsammans i både tid och rum skapar samsyn kring resultatet samt engagemang och i förlängningen motivation eftersom fler förstår och äger den nya utvecklade idén och kan driva den framåt, förverkliga och skapa resultat med gemensamma ansträngningar i förhållande till gemensamt satta mål.

En bra sak att komma ihåg när något nytt börjar ta form är att resultat inte är detsamma som mål. Jag stryker under det: resultat är inte detsamma som mål. Och det behöver heller inte vara det. Poängen med en gemensam målbild och en plan för att nå fram, är att alla som ska bidra på resan kan dra åt samma håll, men samtidigt göra medvetna avsteg beroende på omvärldens förändringar, utan att för den skull ändra målet. Genom att navigera mot målet, men ta hänsyn till och agera i en föränderlig värld skapas garanterat bättre resultat än den ursprungliga målsättningen som är satt under andra förutsättningar.

Vinna och skapa framgång ensam i all ära. Men att nå resultat genom gemensamma ansträngningar och fira tillsammans med andra tycker jag är helt klart snäppet vassare än att göra saker på egen hand.

Ha det gôtt.