Häng med dina användare – titta och lyssna

AffärsutvecklingProduktutveckling

När hängde du på en kund eller användare av din produkt senast? När tog du dig tid att observera vad användaren gör med eller hur hon använder din produkt? När satt du ned med användaren för att fråga, fråga igen och lyssna helt förutsättningslöst till hur dennes vardag med din produkt fungerar?

Varför ska jag göra det? Vad ska det leda till? Det har jag verkligen inte tid med, kanske du tänker.

Jag tänker att det kan leda till nya insikter, möjliga utvecklingsområden för befintliga och nya produkter samt inte minst än bättre nytta och högre värde för dina användare och kunder.

Att driva företag är både tufft och belönande i stunden. Ständiga tankar om hur det ska gå med försäljning för att säkerställa utbetalningar för löner, lokaler, inköp och allt vad det kan vara. Samtidigt glädje i köpsamtal med kunder, nöjdhet över nya avtal och kontrakt.

Lär dig vilka problem och utmaningar användaren sliter med

Tänk om fler duktiga företagare, oavsett bransch, dessutom hade kraft att fokusera även på framtiden, vad som sker i omvärlden, vilka förändringar som sker, hos användare i form av beteende och i teknikutveckling. Tänk om fler driftiga medarbetare lade fokus både på att utveckla löpande verksamhet/befintliga produkter och att undersöka vilka förändringar som sker på den egna och närliggande marknader. Det förstnämnda för att säkra företaget i det korta perspektivet. Det senare för att bygga hållbart företagande där kund och användare kan involveras i utveckling av nya produkter. Allt ifrån att studera deras vardag och lyssna till dem när de beskriver vilka behov de kämpar med till att testa nya produktprototyper tillsammans med dem. I övergripande syfte att driva ett uthålligt företag och med målet att leverera produkter som skapar efterfrågat värde för kund, drar nytta av nya tekniker och metoder samt ger ökat kassaflöde.

Häng på en kund. Walk a mile in their shoes. Lär dig vilka problem och utmaningar de sliter med. Och leverera sedan smarta lösningar på just dem.

Ha det gôtt.