Gift dig inte med din idé

AffärsutvecklingProduktutveckling

Innovation är att ta en uppfinning eller en produktidé till marknad. Att förvandla en idé till praktisk användning med en kund som vill betala för den. För att skapa en innovation krävs en rad egenskaper eller förmågor, några av de viktigaste är uthållighet, nätverk och kommunikation. Det gäller också att

  • titta på omvärlden med öppna ögon
  • ha lust att experimentera och inte låta sig nedslås av misstag
  • att våga tro på sin idé, utan att gifta sig med den

Och inte minst mångfaldsperspektivet. Att ta vara på båda könens perspektiv är en framgångsfaktor som inte ska underskattas. Men det är inte den enda.

Vilken av kundernas fyra grundläggande drivkrafter ska du fokusera på?

Det finns en rad strategier för att innovera. Googles grundfilosofi baseras på tre delar: snabbt, fritt och samma funktion för alla. Det är inte applicerbart för alla typer av produkter och tjänster. Men en trend som är högst relevant är att vara mänsklig och inkluderande i sin produktutveckling. Målgruppsval baserat på enbart ålder och kön är förlegat och förkastligt. Välj istället att rikta dina ansträngningar mot mänskliga behov och känslor. Ta reda på vilken av kundernas fyra grundläggande drivkrafter du ska fokusera på:

  • göra bättre – hedra din kunds värderingar och moraliska orienteringskarta
  • bli bättre – utveckla dina kunders kompetens, förmågor och resultat
  • känna sig bättre – stimulera sinnen och känslor
  • framstå bättre – förstärk kunders sociala status

Utgångspunkten för arbetet med din idé är dock alltid detsamma: ett verkligt behov och att säkerställa att kunderna är villiga att betala för din lösning. När du testar din produkt med målgruppen ska du vara uppmärksam på beteenden och återkoppling. Bli inspirerad av den, men låt dig inte helt och hållet ledas i en riktning som dina kunder vill. Då blir du en följare. Analysera istället noggrant vad som förväntas av din produkt, vad gör den unik, hur blir den oumbärlig? Bara då kan du utveckla för att skapa en konkurrenskraftig produkt.

Ha det gôtt.