Flitiga myror drar stora strån till Skövdestacken

AffärsutvecklingLedarskapMedarbetarskap

”Kunskapsutveckling och arbete” är ett av sex styrande områden för att utveckla Skövderegionen till en attraktiv och växande plats. I Vision 2025 slår kommunen fast: ”Vi ska arbeta för att det byggs upp erkända spetskompetenser som lockar nyetableringar till Skövderegionen. Våra skolor ska utvecklas mot nationell toppklass! Vi ska arbeta för utbildningsmöjligheter som svarar upp mot kraven från kunskapsintensiva företag och organisationer, för att skapa förutsättningar för ett varierat och blomstrande näringsliv.”
Stora och fina ord.
Men inte nedtecknade i ett manifest för att stå och damma i en bokhylla. Under det senaste året har det gjorts krafttag för att bidra till ovanstående. Många flitiga myror drar stora strån till Skövdestacken.

Platsattraktivitet: teknologi, talang och tolerans.

  • Exempel 1: två uppmärksammade nyetableringar i Gothia Science Park, dels materialbiblioteket Material ConneXion, även representerat i städer som Milano, Istanbul, Shanghai och Peking, dels snabbväxande dataspelsföretag, Paradox Interactive som har kontor i Stockholm och New York.
  • Exempel 2: Nya Billingskolan, invigs ht 2014, men redan nu arbetar skolledningen med förhållningssätt, undervisningsmetoder och skolans utformning för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling.
  • Exempel 3: Högskolan i Skövde satsar hårt både på utbildning av nya talanger i sitt programutbud och på kompetensutveckling för yrkesverksamma genom skräddarsydda utbildningar.

Tre T tecknas ofta som avgörande för platsattraktivitet; teknologi, talang och tolerans. I det arbete som görs finns fokus på allt från infrastruktur för att stödja innovation och nya produkter till arbete med talangutveckling och mångfald.
Håll ångan uppe.