Feedback som stöd för någons utveckling

Personligt

Feedback. Det låter enkelt att ge och ta emot. Visst gör det?
Nej, det tycker inte jag.
Det är riktigt svårt, inte minst att ge till någon annan. Feedback är inte att ge tips och råd. Feedback handlar om att ge någon återkoppling med goda intentioner. Det är ett verktyg för att bidra till någons utveckling, ge stöd för personen att växa.

För att feedback ska kunna landa väl hos mottagaren behöver den vara grundad i något som hänt eller något som upplevts. Något som observerats av den som ska ge feedback. Dessutom ska den vara konkret, aktuell och givetvis personlig.

Så här står jag och har fått frågan om ge feedback till en person. Närmare bestämt en kund jag de senaste två åren träffat en dryg handfull gånger i olika sammanhang, såväl mer avslappnade som rent affärsmässiga. Vi känner inte varandra sedan tidigare, har ingen gemensam uppväxt, skolgång eller träffats i andra jobbsammanhang.
Men vI har genom gemensamma möten och i telefonkontakt snabbt byggt upp en relation som jag känner baseras på ömsesidig respekt. Och vår kontakt ger mig givande diskussioner, nya perspektiv, oväntade samband och användbara inspel.

Användbar byggsten för ökad kännedom för att utveckla sig själv

Jag upplever denne person som prestigelös, ärligt intresserad och nyfiket lyssnande på ett avväpnande sätt. Han är öppen, ärlig och ger mig återkoppling opåkallat såväl verbalt som digitalt. I sin yrkesroll upplever jag professionell saklighet baserad på erfarenhet och kunskap. Dessutom är han ödmjuk, tacksam och noga med återkoppling när potentiella affärsmöjligheter förmedlats.

Jag hoppas min återkoppling blir en användbar byggsten för att han ska kunna öka kännedom om sig själv med målet att ta nya steg i utvecklingen av sin förmåga att leda både sig själv och andra.

Som avrundning ska jag lyfta fram ytterligare ett ord som passar in på denne man: mod. Att ställa frågan om feedback om sin egen person och sitt sätt att agera i en affärsrelation till någon utanför kretsen familj, kollegor, underställda och chefer kräver en god portion mod.

Ha det gött.