Engagerade medarbetare gör företagets mål till sina egna

LedarskapMedarbetarskapSpaning

Omvärldsbevakning kan vara omvälvande. Johan Langes inspel under Lindholmen Software Development Day i Göteborg träffade som en blytung höger i mellangärdet. ”Enligt en undersökning genomförd i västvärlden är 13 procent av de anställda engagerade i sitt arbete.”
Typ en av tio.
Självklart följde herr Lange upp med tips och idéer för hur arbetsgivare och ledare kan skapa engagemang bland sina medarbetare. Bland det viktigaste: transparent och visualiserad kommunikation. Och det uppenbara, men ack så svåra: försök inte lura din personal, de gör som du gör, inte som du säger.

Det är alltid spännande att leta nya idéer i omvärlden. Dessutom nödvändigt för den som vill behålla försprång för sin verksamhet. Det enda du kan vara helt säker på är att förändring sker oavsett om du väljer att ta del av den och agera, eller inte.

En anställd bör ha kall hjärna, varmt hjärta och rena händer

Jag har funderat på Langes inspel och kombinerat det med inspiration från boken Under the hood av Stan Slap och surfande om corporate culture. Efter det kan jag hålla med om att varje medarbetare har full bestämmanderätt över hur mycket denne investerar i sitt jobb. Graden av engagemang styrs troligen av om medarbetaren delar företagets värderingar samt graden av meningsfullt utbyte med kollegor och ledning. Och det kanske mest spännande: medarbetare gör sitt jobb men engagerade medarbetare gör företagets mål till sina egna.

En väg att höja engagemang bland medarbetare är att lära känna medarbetarkulturen. Den återspeglas bland annat i dress-code och arbetstider, rekrytering och förmåner och inte minst kundnöjdhet. Det handlar alltså om att kunna sätta fingret på beteenden och övertygelser som avgör hur medarbetare och ledning interagerar internt men också för att möta sina kunder.

Mina reflektioner mynnar ut i den enskildes ansvar, respekt för kollegor samt att hylla och dela framgång. Mer briljant uttryckt av Peter Essaiasson, professor i statsvetenskap på Göteborgs Universitet: en anställd bör ha kall hjärna, varmt hjärta och rena händer.

Ha det gôtt.