Engagemang förutsättning för att fortsätta framåt

LedarskapMedarbetarskap

Om du inte kan flyga, spring.
Om du inte kan springa, gå.
Om du inte kan gå, kryp.
Men oavsett, fortsätt framåt.*

Världen förändras. Likaså kunders förväntningar och krav. Det gäller att sätta vision, mission, strategi och mål. Affärsplan och affärsmodell. Visst. Men glöm inte att skapa engagemang bland medarbetare som ska bidra till att årets affärsmål förverkligas. Ett sätt kan vara att tänka spel, och utgå från det som är ”sticky” med en spelupplevelse. I korthet handlar det om att utsätta spelaren för någon typ av utmaning som leder till en belöning i proportion till avklarad utmaning och att dessutom skapa progress som är meningsfull.

För att jobba med på dessa tre beståndsdelar inom medarbetarskap underlättar det med tre kontrollfrågor:

  • Vad ska medarbetaren uppnå med sin aktivitet? (Utmaning)
  • Vad får medarbetaren när den klarat en utmaning? (Belöning)
  • Varför ska medarbetaren fortsätta samla på sig belöningar? (Progress)

Som ledare för en verksamhet skulle utmaning kunna innebära att skapa tydlighet i roll, ansvar, prioriteringar, delmål och mål. Belöningen kan bestå i att vara närvarande, att se, återkoppla och uppmuntra arbete som leder till att delmål uppnås. Den punkten markerar dessutom starten på arbetet för att nå nästa delmål. En ny level och en tydlig progress på vägen mot årets slutmål.

Only that which can change, can continue.”

Om du dessutom involvera medarbetare i arbete med målsättningar, båda vad som ska nås och hur det ska nås, bidrar ovanstående sammantaget, högst sannolikt till engagemang och lust för arbetet. Dessutom ökad motivation för att bidra till förändring, en nödvändighet för varje verksamhet som vill utvecklas och vara fortsatt framgångsrika. Eller mer rakt på sak uttryckt av James P Carse: ”Only that which can change, can continue.”

Ha det gôtt

* Fri tolkning av citat signerat Martin Luther King Jr.