Det är inte tanken som räknas

AffärsutvecklingLedarskap

Tänk utanför boxen. Och. Det är tanken som räknas. Det är två meningar jag hört och använt många gånger. Härförleden fick jag spännande input från en hotelldirektör och en Google-medarbetare som ställer båda uttrycken på ända.

Hotelldirektören drämde ned fyra pålar som bildar hörnpelare i kuben. Och slog bestämt fast att kärnverksamhet är inne i boxen och där vi ska röra oss för att driva framgångsrikt företagande. Hörnpelare nummer ett är personalnöjdhet. Det gäller att jobba med ansvar och respekt och att ledare fokuserar på att skapa ledare av medarbetare, inte följare. Personal ska ges frihet och förtroende annars stagnerar utvecklingen.

Pelare två handlar om marknadspenetration. Den kräver marknadsföring och försäljning i moderna digitala kanaler likväl som att skapa och bygga relationer genom möten mellan människor. Glöm inte att bibehålla och underhålla relationer, att slåss för kunderna du redan har!

Kundnöjdhet är den tredje pelaren. För att säkerställa den måste du friktionsanalysera kundresan – det vill säga undersöka var dina kunder stöter på problem och givetvis lösa dem. Fokus för det arbetet ska vara att skapa relevans respektive smidighet, ge kunden exakt det den vill ha på det sätt den vill ha det. Det handlar ytterst om service vilket också är den verkligt säljbara skillnad när produkter är alltmer lika. Din möda och din ansträngning syns och känns för kunden.

Den fjärde och sista pelaren är givetvis lönsamhet. Du måste vara noggrann med prissättning och kostnadsanalys. Utan pengar över på sista raden finns inte verksamheten.

Men att tänka på fyra pelare och en väldefinierad box räcker givetvis inte. Som företagare måste du även sätta mål. Och genomföra i rätt riktning med kontinuitet och uthållighet för att nå resultat. Det är inte tanken som räknas, det är handlingen, underströk Google-killen.

Ha det gôtt.