Design thinking kan skapa ordning i oordning

AffärsutvecklingProduktutveckling
Att göra saker på samma sätt som igår är att sakta stagnera, halka efter. Det finns det ingen verksamhet som mår bra av.
Lean med fem s och Six sigma i all ära, det är metoder för effektiv produktion som kan bidra till konkurrenskraft och lönsamhet just nu. För att företag ska frodas och vara uthålligt livskraftiga behövs också utveckling i form av nya metoder, produkter och tjänster.

Tänk om företag prioriterade att i större utsträckning lägga resurser på att möta framtidens utmaningar och kundernas ändrade behov. Oavsett bransch.
Tänk om företag lade tid och kraft på att förstå omvärldens förändringar och sina kunder och användares dagliga utmaningar. Det skulle ge värdefull input för att jobba fram nya idéer för att kunna utveckla produkter och tjänster som möter marknadens nuvarande behov. Lösningar som kunder vill ha och är villiga att betala för.

En metod för att jobba med denna typ av utveckling är design thinking. En mycket effektiv metod för att skapa nytt som är efterfrågat. Och främst ett sätt att tänka.

Sortera och sammanfoga för att skapa nya lösningar

Design kan beskrivas som en synonym till att formge. Ett annat sätt att tänka på en designer är att hon i sitt arbete jobbar med att undersöka behov och möjligheter, att i upptäckter och insamlat material sortera, sammanfoga och skapa ordning för att kunna jobba med idéer för nya lösningar på identifierade trender, behov och problem.

Design thinking handlar inte om att vara nåt du inte är. Snarare att ta in fler perspektiv, identifiera en ny helhet för att kunna tänka ”mer” rätt från början. Att slippa ta omvägen via en stor insats som visar sig leda fel. Att ta små steg och testa en funktion i taget med användaren för att få bekräftat att du är på rätt spår med din produkt. Och veta när den nya produkten är tillräckligt bra, har nog med funktioner. När den fyller användarens behov samtidigt som den drar nytta av ny teknik och kan generera intäkter.

Design thinking hjälper dig att skapa ordning i det som är ostrukturerat och svårtolkat för att skapa nya efterfrågade och användbara lösningar. Sträva inte efter att vara en designer. Det räcker gott att tänka som en.

Ha det gôtt.