Behöver jag en utbildning i jämställdhet?

AffärsutvecklingLedarskapMedarbetarskapPersonligtProduktutvecklingSpaning

Jag ska gå en utbildning. I jämställdhet. Ska det vara nödvändigt? Kikar på innehållet: Jämställdhet – definition, Varför jämställdhetsarbete? Genus som analysverktyg i förändringsarbete. Ska det vara nödvändigt, för mig? Jag jobbar ju med mångfaldsaspekten, är genus viktigt att bryta ut?

Jag googlar på ”kvinnor i börsbolagens styrelser” och hittar en artikel på Avanza bank: ”Enligt stiftelsen Allbright, som har tittat på samtliga bolag på Stockholmsbörsen, är det endast 14 procent av platserna i börsbolagens ledningsgrupper som innehas av kvinnor. Det innebär att det går sju män på en kvinna.” Rapporten konstaterar att utvecklingen trots allt går framåt vad gäller kvinnor i börsbolagens styrelser. ”De senaste åren har bolag med noll kvinnor i sin styrelse minskat från 20 till 13 procent.” Dessvärre konstateras: ”Men vad gäller kvinnor i ledningsgrupperna står utvecklingen still.”

Surfar vidare. På Tillväxtverkets hemsida läser jag att 2010 startades tre av tio företag av kvinnor. 3 av 10. I alla branscher. Siffrorna inom teknik och IT är lägre. Jag vet samtidigt att det krävs många idéer för att skapa en bärkraftig idé. Jag vet också att kvinnor generellt är bättre än män på att utveckla idéer. Kvinnor har lättare för att kombinera flera idéer till en ny idé.

Jag behöver nog titta närmare på detta. Vad innebär jämställdhet egentligen?
Nationalencyklopedin ger svar:
”…Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet…”

Jag ska nog gå kursen. Alla människor är ju män eller kvinnor.