Året när laget tar över från jaget

MedarbetarskapPersonligtSpaning

Var och en är sig själv närmast. Jo tack. Det har framgått med all oönskad tydlighet. Jag, är ordet för tiden vi lever i. Jag ska göra. Jag har gjort. Jag kan. Jag vill. Jag måste. Jag, jag, jag. Och icke att förglömma: Jag kan ta bilder på mig själv. Och publicera dem. Alltså är jag. Så kallade selfies är vår tids filosofi. För övrigt även årets engelska ord enligt Oxford Dictionaries.

Självförtroende, självtillit och självkänsla är avgörande för personligt välbefinnande. Liksom bekräftelse. Det köper jag rakt av. Men jag tror inte vägen dit går via selfies i alla möjliga sociala medier och en förhoppning, eller förväntan, om likes och kommentarer. Jag tror självförtroende och självkänsla byggs av uppskattad och uppmärksammad prestation. Inte minst tillsammans med andra. Samverkan och samhörighet. Gemensamma ansträngningar som leder till resultat och som värderas.

Om du är smartast i rummet har du hamnat fel. Ett stulet citat, från vem vet jag inte, men det är ganska tänkvärt. Jag tror att olika kompetenser och kunskaper skapar utveckling, nya idéer och möjlighet till nya innovationer. Jag tror också att möten mellan människor där alla kommer till tals är mer kreativt än ensamma grubblare som låser in sig i ensamhet för att knåpa med ett problem eller en möjlighet.

Jag tror på 2014. Året när laget tar över från jaget. Då selfie ersätts av teamie. Och delningar ökar. Och då snackar jag inte om att dela en status på Facebook. Nej, det handlar om att dela med sig av sin kunskap. Att stötta andra, att ge andra chansen att lära nytt för att skapa nytt. Och när nya resultat presterats, företrädesvis tillsammans, kan det knäppas en teamie. Som kan publiceras. Gott nytt år.