ACDC kan förbereda för livsfarliga situationer

PersonligtProduktutvecklingSpaning

Smärta i lår, överarmar och rygg. Ett tramptag i taget. Förträng motlutet upp mot den kilometerlånga mördarbacken i Oxberg och bilkön i sakta rörelse i det högra körfältet.
Då bryts fokus av en MC-polis följd av en ambulans med blinkande ljus.
Snabbt beslut: ur vägen så att ambulansen får fri passage. Likadant tänker huvuddelen av 100-tals andra motionärer i Cykelvasan. Tempot sänks samtidigt som det bildas ett led av cyklister vid vänster vägren.
Men alla tänker inte så. Det finns ett fåtal cyklister som gormar och skriker: ”Öka tempot eller håll till höger.” Och helt sonika tränger sig fram. Det känns och är såklart helt vansinnigt. Vad händer med människor med en nummerlapp på ryggen? Hur kan respekten för andras arbetssituation och välbefinnande så fullständigt förträngas? Utbildning och träning i trafikvett känns som ett obligatorium för deltagare i Cykelvasan. Relativt sett lätt att ordna dessutom.

Värre är det att förbereda ambulanspersonal för det oväntade. För dem finns för närvarande ingen möjlighet att träna i en säker miljö. De får istället utföra en oväntad, farlig och akut situation i verkligheten, som att sicksacka fram med en bilkö på ena sidan och en kö av cyklister på den andra.

Reflektion: satsningen på en ny innovationsmiljö i Skövde, Ambulance Care and Development Center, med fokus på såväl forskning och utveckling som utbildning, träning och certifiering för ambulanssjukvård är angelägen. Den skulle med hjälp av bland annat visualisering och spelbaserad träning kunna förbereda ambulanspersonal på scenarier likt det jag beskrivit och en hel rad andra livsfarliga situationer. Personal skulle kunna träna i en kontrollerad miljö, och förbereda sig för det oväntade. Utan fara för sina egna och andras liv. Låt oss hoppas hösten blir framgångsrik för projekt ACDC.

Ha det gôtt.