37 p-platser eller 250 arbetsplatser

AffärsutvecklingSpaning

All respekt för fritidssysselsättning och social samvaro. Men jag kan inte låta bli att förundras över Club Boule Bonbons ramaskri om 37 hotade parkeringsplatser. P-platserna i fråga finns på Tegelbruket 5, mellan Gothia Science Park och boulehallen på Mariesjö. Marken ska användas för fortsatt expansion av teknik- och forskningsparken som tar Skövde in i den kunskapsbaserade ekonomin. En lika angelägen som prioriterad satsning. Skövde kommun har under tio år satsat stort på Gothia Science Park. En noga övervägd och framgångsrik strategi. År 2000 fanns noll och inget. Nu ett drygt 50-tal bolag med totalt närmare 350 medarbetare i miljön, fyra av fem med eftergymnasial utbildning.

Vi kan locka nationella och internationella utvecklingsintensiva bolag till Skövde.

Nu är nästa steg i expansionen på gång. En trevånings kontorsfastighet på upp till 5 400 m². Det skapar utrymme för i runda slängar 250 nya arbetsplatser. Befintliga teknikparksföretag kan växa genom nyanställningar. Nya företag kan startas av exempelvis studenter och forskare från Högskolan i Skövde. Och inte minst viktigt: vi kan locka nationella och internationella utvecklingsintensiva bolag till Skövde.

Det skapar möjlighet för välutbildade studenter och ”hemvändare” att ta anställning i attraktiva företag, bosätta sig i Skövde och bidra till kommunens tillväxt. I många avseenden. Inte bara påfyllning av invånare och kommunens skattekista. Det föder också shopping, nöjesliv, detaljhandel, dagligvaruhandel och föreningsliv. Fortsatt expansion av teknik- och forskningsparken balanserar det lokala näringslivet. Och skapar spännande karriärmöjligheter för ”eftertraktat fôlk” som vill arbeta i kunskapsbaserade företag.

Det är mitt perspektiv på de 37 parkeringsplatserna…