2013

Ledarskap

Förutfattade meningar blåstes bort

Filip Hammars sommarprat en omtumlande resa
”Det viktiga är att hon får vara precis som hon vill.” Orden är Filip Hammars. Han har sommarpratat i nästan 90 minuter. Han har pratat om en ungdomens märkliga julafton med en alkis på oväntat besök och om en önskan…
Produktutveckling

Dataspel korsbefruktas med andra branscher

Gam jams ett smart sätt att undersöka möjligheter med dataspel
Game Jam. Spelsylt. Som utomstående betraktare en mycket märklig benämning på ett i alla avseenden fantastiskt event. Den gångna helgen arrangerade Gothia Science Park, i samverkan med Högskolan i Skövde, studentföreningen Ages och Länsförsäkringar Skaraborg, Game Jam June. Ett kreativt…
Affärsutveckling

Uthållighet och vilja ger resultat

Dags att växla upp för att skapa internationell attraktivitet
Från 0 till 19 företag med 137 anställda. Från 0 till 400 studenter. Och från 0 till 25 forskare. På tio år. Teknik- och forskningsparken som förenar Gothia Science Park och Högskolan i Skövde har med stöd av en rad…
Affärsutveckling

Strategi kräver att alla drar åt samma håll

Det är dags att ge och göra, inte rycka och tycka
Västra Götalands strategi för tillväxt och utveckling 2014-2020 är under utformning. Ett av de fyra prioriterade områdena innebär fortsatt och kraftfull satsning på teknik- och forskningsparken Gothia Science Park: ”En ledande kunskapsregion utgör en samlad satsning på att ge bra…
Affärsutveckling

En dator i var mans hand och jobba mobilt

Ställer krav på att knyta ihop och tillgängliggöra data oavsett enhet
Antalet mässhallar närmar sig två dussin. Rader av utställare det oändliga. IT-mässan CeBIT i Hannover är ett spektakel utan dess like, och lockar besökare och utställare från hela världen. Som besökare kunde jag orientera mig om allt från skärmar av…
Affärsutveckling

Flitiga myror drar stora strån till Skövdestacken

Vision 2025 är ingen produkt som dammar i bokhyllan
”Kunskapsutveckling och arbete” är ett av sex styrande områden för att utveckla Skövderegionen till en attraktiv och växande plats. I Vision 2025 slår kommunen fast: ”Vi ska arbeta för att det byggs upp erkända spetskompetenser som lockar nyetableringar till Skövderegionen…