Copy. Reportage. Krönikor. Webbcontent.

Hoffman Adaptive kan hjälpa dig och ditt företag med ord. För det sammanhang som du behöver. Vår kunskap och kompetens sträcker sig från innehåll och texter i bloggar och social media till reportage, artiklar, krönikor för media likväl som ren copy för marknadsföring i analoga och digitala kanaler. På denna webben kan du för närvarande läsa en lång rad krönikör signerade Johan Hoffman. Innehållet kretsar kring medarbetarskap, ledarskap, affärsutveckling och produktutveckling. Men det finns också några med mer personligt innehåll. Fler texter av olika karaktär kommer då också signerade Julia Hoffman.